Disclaimer

Deze website-disclaimer is een juridische kennisgeving waarin uitleg wordt gegeven over de aansprakelijkheids-, intellectuele eigendoms- en privacyaspecten van deze website.

Aansprakelijkheid

We hebben ons er tot het uiterste toe ingespannen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website up-to-date, correct en bereikbaar is en blijft. We onthouden ons echter van uitdrukkelijke of stilzwijgende uitspraken en/of garanties over volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de (informatie op de) website voor welk doel dan ook. Het afgaan op deze informatie geschiedt derhalve geheel voor uw eigen risico.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten, voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, voor de gevolgen van het gebruikmaken van de informatie of voor het ontbreken of verkeerd gepresenteerd worden van informatie op deze website. 

Links naar websites van derden

Deze website kan links bevatten naar andere websites buiten onze invloedssfeer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze sites.

Privacy

Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Gedetailleerde informatie over hoe wij de verzamelde gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken is te vinden in onze Privacyverklaring.

Intellectuele eigendom

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud (tekst, handelsmerken, illustraties, foto’s, graphics, bestanden, ontwerpen, regelingen etc.) op deze website is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dergelijke inhoud te kopiëren.

Delen

Stel je vraag

Vertel me waar ik je mee kan helpen. Ik reageer binnen 1 werkdag.

Wij maken gebruik van cookies. Privacyverklaring.